0หยุดดัดจริตประเทศไทย


เห็นมีหมอบางคนใช้ตรรกะประเภท 


"ชาวบ้านจนๆติดเหล้า ไม่รักษาสุขภาพตัวเอง ไม่สมควรได้รับสิทธิรักษา 30 บาทรักษาทุกโรค" 

ถ้าเอาตรรกะประเภทนี้มาใช้ งั้นมีนายทหารคสช. ป่วยจากการกินเหล้าราคาแพงๆ กินแต่อาหารเลิศรส ก็ไม่สมควรใช้สิทธิรักษาข้าราชการยันโคตรเหง้าหรือเปล่า? ไม่รักษาสุขภาพเหมือนกัน ถูกต้องหรือไม่?


================

คือเราเข้าใจนะว่าคนไข้ประเภท ass hole เป็นภาระให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ มันมีอยู่จริงๆ เชื่อเถอะ แอดมินเพจเราก็มีเป็นหมอ เราเข้าใจ

แต่คนเป็นหมออย่างเราๆสูงส่งกันขนาดไหน?
ถึงมีสิทธิพิพากษาคนไข้ได้ว่าใครคู่ควรแก่การรักษา

ไอ้เรื่องชุดความคิดแบ่งชนชั้นคนไข้ในวงการแพทย์
มันชักจะเป็นปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ย

===============

คำปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ Declaration of Geneva

“นับตั้งแต่เวลาที่ข้าฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแห่งวิชาชีพแพทย์ ข้าฯขออุทิศชีวิตของข้าฯ เพื่อรับใช้มนุษยชาติ

ข้าฯ ขอมอบความเคารพบูชาและความกตัญญูแด่ครูของข้า

ข้าฯ จะปฏิบัติวิชาชีพของข้าฯ ด้วยมโนธรรมและด้วยศักดิ์ศร

ข้าฯ จะคำนึงถึงสุขภาพของผู้ป่วยเหนือสิ่งอื่นใด

ข้าฯ จะรักษาความลับทั้งปวงที่มอบไว้แก่ข้าฯ

ข้าฯ จะพิทักษ์เกียรติยศ และรักษาประเพณีอันสูงส่งแห่งวิชาชีพ
แพทย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพของข้าฯ ก็คือพี่น้องร่วมสายโลหิตของข้าฯ

ข้าฯ จะไม่ยอมให้ความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อุดมการณ์ทางการเมือง หรือฐานะทางสังคมมาเป็นเครื่องกีดขวางหน้าที่ที่ข้าฯพึงมีต่อผู้ป่วย แม้จะอยู่ในภาวะถูกข่มขู่ ข้าฯ ก็จักยึดมั่นในคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย

ข้าฯ จะไม่ใช้ความรู้แห่งวิชาชีพในทางที่ขัดกับกฎแห่งมนุษยธรรม

ข้า ฯ ขอให้คำปฏิญาณนี้ด้วยความถ่อมสุภาพด้วยอิสระและด้วยเกียรติยศของข้า”

แปลโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

หยุดดัดจริตประเทศไทย
 — with Teerapong Khaibuddee.

แสดงความคิดเห็น

 
Top