0

ซีพีอีกรอบ
พาย้อนดูข่าวส่งเสริมการลงทุน ขอบคุณ thaipublica ลงรายละเอียดไว้ให้
16 พฤศจิกายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยประยุทธ์เป็นประธาน นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ แถลงว่า บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ รวมเงินลงทุน 37,516 ล้านบาท
แหม ฟังแล้วน่าดีใจ ถ้าไม่ดูรายละเอียด
1.-5. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับส่งเสริมในกิจการผลิตไข่ไก่และไก่รุ่น รวม 5 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,439 ล้านบาท
เฮี่ยเอ๊ย ซีพีแม่-เลี้ยงไก่ก็ต้องส่งเสริมการลงทุน-ลดภาษี ให้สิทธิประโยชน์ด้วยหรือวะ


แสดงความคิดเห็น

 
Top