0

นักแสดงใส่หน้ากากรูปหน้าผู้นำโลก (จากซ้าย) นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ผู้นำเยอรมนี, ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน, ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ, นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำอินเดีย และประธานาธิบดีฟรองซัวส์ โอลองด์ ผู้นำฝรั่งเศส ขณะรับประทานอาหารเช้า ในกรุงปารีส โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์การบรรเทาทุกข์ออกซ์แฟม ก่อนหน้าการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่กรุงปารีส โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวราว 40,000 คน จาก 195 ประเทศ
รายการอาหารด้านขวาเขียนว่า “เมนูพิเศษของวันนี้” ประกอบไปด้วย: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับประชาชนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

 
Top