0

ทักษะการพูดสองภาษาช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ และสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์นิซาม ในอินเดีย พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พูดได้สองภาษามีโอกาสที่สมองจะกลับมาทำงานเป็นปกติมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่พูดได้เพียงภาษาเดียว
การศึกษาครั้งนี้มีขึ้นที่เมืองไฮเดอราบาดของอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนจากหลายวัฒนธรรมและสื่อสารกันด้วยภาษาที่หลากหลาย โดยทีมนักวิจัยได้ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือฉีกขาด 600 คน และพบว่า 40.5% ของผู้ป่วยที่พูดได้สองภาษา มีการทำงานของสมองกลับคืนสู่สภาพปกติ ขณะที่สัดส่วนการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่พูดได้เพียงภาษาเดียวอยู่ที่เพียง 19.6%
ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Stroke ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา โดยทีมวิจัยบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนภาษาที่พูดได้ กับผลการทำงานของสมองภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่า การพูดได้หลายภาษาสามารถกระตุ้นศักยภาพการทำงานของสมอง ซึ่งช่วยให้สมองฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้ดีขึ้นนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น

 
Top