0

ทุกข์ชาวนา..ปัญหาราคาข้าวตกต่ำแก้ไม่หาย!! "ข้าวเปลือก"เหลือไม่ถึง 10 บาท/กก.
*****************************
เกษตรกรในพื้นที่บ้านทองหลาง ต.หลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีมาตากแดดที่บริเวณหน้าบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้สถานที่ราชการ เพื่อป้องกันคนร้ายที่อาจจะแอบเข้ามาขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้ และลดความชื่นในเมล็ดข้าว ก่อนที่จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกและเก็บไว้บริโภค
.
ขณะที่ข้าวเปลือกบางส่วนต้องตัดสินใจนำไปจำหน่ายให้กับโรงสีที่รับซื้อในราคาที่ถูกกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหนี้สินค่าปุ๋ย
.
นายบุญเติม พูนศรี อายุ 58 ปี ชาวนา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 7 ไร่ ในแต่ละปีจะได้ข้าวเปลือกไว้รับประทาน และแบ่งขาย ประมาณ 70 กระสอบ แต่ปีนี้พื้นที่นาประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร
.
ขณะนี้ชาวนาในเขต อ.จักราช ส่วนใหญ่เริ่มเกี่ยวข้าว เพื่อเตรียมขายให้กับโรงสี แต่พบว่าราคาข้าวเปลือกปีนี้ ค่อนข้างต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยราคาข้าวเปลือกสด โรงสีรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 5.50 บาท – 8.50 บาท ขณะที่ปีที่แล้ว รับซื้อในราคา 10-11บาท
.
ส่วนราคาข้าวเปลือกตาก ปีนี้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท แต่ปีที่แล้วรับซื้อในราคา 14-15 บาท นอกจากนี้ ราคาสินค้าทางการเกษตร อาทิ ปุ๋ย มีการปรับขึ้นราคา ทำให้ชาวนาไม่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาล ช่วยหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาด้วย

แสดงความคิดเห็น

 
Top