0

ใครอยากดูว่า "ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ Facism" นั้น ทำลายประเทศที่อุดมสมบูรณ์ได้มากมายขนาดไหน ให้ดูพม่าตั้งแต่ ปี 2500 หลัง พล.อ.เนวิน ทำรัฐประหาร มาจนถึงปี 2550+ ที่พม่าเริ่มมีการเลือกตั้ง เวลา 50 ปีที่อยู่ใต้ระบอบทหารนั้น กองทัพพม่าทำลายประเทศตัวเองไปมากมายขนาดไหน จากประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากกว่าไทย กลายเป็นประเทศยากจนติดอันดับโลก
เปรียบเทียบพม่ากับไทยได้อย่างชัดเจนครับ ในช่วงคาบเวลาดังกล่าว
ดังนั้นทหารคนใดที่คิดว่าจะช่วยชาติด้วยวิธีการของพวกคุณ ให้เงยหน้าขึ้นมองตัวอย่างของโลกที่เห็นอย่างชัดเจนว่า "การกระทำที่คิดว่าช่วยชาตินั้นจริงๆ แล้วมันทำลายประเทศชาติมากมายขนาดไหน
ประเทศตัวอย่างที่สองคือ เกาหลีเหนือ เปรียบเทียบกับเกาหลีใต้
เกาหลีเหนือนั้น เหมือนเป็นประเทศอยู่ในศตวรรษที่ 17 ประชาชนยากจนไร้ความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ส่วนเกาหลีใต้ แผ่นดินเดียวกัน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมเดียวกัน แตกต่างกันเพียง "ระบอบการปกครอง" เท่านั้น วันนี้เกาหลีใต้กลายเป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ติดกลุ่มประเทศ OECD ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเก้าหน้าของโลก
อย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่มองข้อเท็จจริงและความจริงของโลกที่เห็นตรงหน้า
ระบอบประชาธิปไตยไม่เคยทำลายประเทศใดๆ ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน มีแต่ความรุ่งเรืองของประชาชน ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของชาติและความเป็นมนุษย์ของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

 
Top