0


หุ้นเกี่ยวกับสินค้าเด็กปรับตัวขึ้น หลังจีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว ขณะที่สื่อในจีนรายงานข่าวการยกเลิกนโยบายนี้ไปในทางบว

หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเด็กปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ (30 ต.ค.) หลังจากที่รัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว ที่บังคับใช้มาหลายสิบปี โดยนักวิเคราะห์คาดว่าสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กจะมียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็แข็งค่าขึ้นด้วย ทั้งนี้นิวซีแลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมรายใหญ่ประเทศหนึ่ง

อีกด้านหนึ่ง สื่อทางการจีนรายงานการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปในทางบวก บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โกลบอลไทมส์ระบุว่า การยกเลิกนโยบายเป็น “การสะท้อนเสียงความปรารถนาของประชาชน” อย่างไรก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวในครั้งนี้ยังไม่เพียงพอ และรัฐบาลจะต้องยกเลิกข้อจำกัดอื่น ๆ ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้เมื่อวาน รัฐบาลจีนเผยว่าจะแก้ไขกฎหมายและอนุญาตให้คู่สมรสทุกคู่มีบุตรได้ 2 คน และในวันนี้ เว็บไซต์ของคณะกรรมการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ระบุว่ามีคู่สมรส 90 ล้านคู่ สามารถมีบุตรได้ 2 คน ตามนโยบายใหม่ แต่คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้กำหนดว่านโยบายใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไร โดยในขณะนี้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรคนที่สอง ยังต้องขออนุญาตจากทางการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ เผยว่ากำลังแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่

แสดงความคิดเห็น

 
Top