0

ชาวเกาหลีเหนือหลายหมื่นคนกลายเป็นแรงงานถูกบังคับทำงานในต่างประเทศ
มาร์ซูกิ ดารุสมาน ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องเกาหลีเหนือของสหประชาชาติบอกว่า แรงงานเกาหลีเหนือจำนวนร่วม 50,000 คนถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศเช่นจีน รัสเซีย ส่วนใหญ่ทำงานในเหมือง อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ก็มีที่ไปทำงานที่อื่นด้วย มีทั้งในเอเชีย อาฟริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป พวกเขาได้เงินตอบแทนน้อยมาก และได้อาหารน้อย ถูกบังคับให้ทำงานบางวันนานถึง 20 ชั่วโมง นายจ้างบอกว่า มีการจ่ายเงินจำนวนที่ค่อนข้างมากให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยตรง
ดารุสมานบอกว่าธุรกิจที่จ้างแรงงานเหล่านี้มีส่วนพัวพันกับระบบการใช้แรงงานที่ถูกบังคับซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ แรงงานเหล่านี้กลายเป็นผู้ทำรายได้เงินตราต่างประเทศให้กับเกาหลีเหนือ เขาคาดว่าในแต่ละปีเกาหลีเหนือมีรายได้ราว 1,200 - 2,300 ล้านดอลลาร์จากแรงงานเหล่านี้
ตั้งแต่ปี 2549 เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรเพราะการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งน่าจะมีผลทำให้ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

 
Top