0

ปปง. แถลงเรื่องตรวจสอบคดีพ.ต.ต.ปรากรมกับพวก ชี้มีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพ.ร.บ.ฟอกเงิน
พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แถลงต่อผู้สื่อข่าววันนี้ ว่า ปปง. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา กับพวกรวม 8 คน ซึ่งรวมถึงหมอหยอง หรือนายสุริยันต์ สุจริตพลวงศ์ พบว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แอบอ้างด้วยการอัญเชิญการ์ดขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัม (Bike For Mom) ไปมอบให้บุคคลต่างๆ โดยแสดงให้เข้าใจว่าเป็นผู้แทนพระองค์ทั้งที่ไม่เป็นความจริง
โดยเบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม พบข้อมูลการทำธุรกรรมของ พ.ต.ต.ปรากรมและพวกรวม 8 ราย เป็นธุรกรรมเงินสดและทรัพย์สินต่างๆ 148 ธุรกรรม และได้ตรวจสอบยานพาหนะ ประกอบด้วยรถยนต์ 112คันและรถจักรยานยนต์ 8 คัน พบว่าธุรกรรมต่างๆ ดำเนินการระหว่าง มกราคม 2557 – ตุลาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็นการโอนเงินระหว่างกัน
อย่างไรก็ตามคิดว่าการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพิ่มเติมคงใช้เวลาพอสมควร เพราะข้อมูลธุรกรรมการเงินต้องขอจากสถาบันการเงิน ต้องตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องด้วย และต้องทำงานควบคู่ไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่าเบื้องต้น ผู้ที่ถูก ปปง. ตรวจสอบนั้น มีนายตำรวจเพียงรายเดียวคือ พ.ต.ต. ปรากรม ที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น

 
Top