0

ผู้นำศาสนาพุทธเรียกร้องผู้นำโลกหาข้อตกลงในการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน
ผู้นำพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ 15 รูป ซึ่งรวมถึงองค์ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบต ได้ร่วมลงนามเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกหาข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงปารีส ในเดือนหน้า
แถลงการณ์ของผู้นำสงฆ์ในครั้งนี้ได้ขอให้บรรดานักการเมืองใช้สติปัญญา และความเมตตากรุณา ในการบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาโลกร้อน พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างสิ้นเชิง และขอให้ดำเนินความพยายามเพื่อจำกัดไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในอนาคต
ขณะเดียวกันแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่าต้นเหตุของวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่นี้มาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล, รูปแบบการบริโภคและการใช้พลังงานที่ไม่ยั่งยืน รวมทั้งการไม่ตระหนักถึงผลจากการกระทำของพวกเรา
บรรดาผู้สังเกตการณ์ชี้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำพระสงฆ์ในศาสนาพุทธจำนวนมากรวมตัวกันเรียกร้องให้แก้ปัญหาระดับโลกเช่นนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และผู้นำชาวมุสลิมได้เคยออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาแล้ว
‪#‎Climagechange‬
ภาพประกอบ (แฟ้มภาพ) องค์ดาไล ลามะ

แสดงความคิดเห็น

 
Top