0

พอดีมีประเด็นเรื่องกลุ่ม คปพ. หรือ เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงาน ขึ้นมาในสังคมบ้างในตอนนี้ ผมก็เลยกลับไปค้นบทความเก่าๆ ของผมที่เขียนเกี่ยวกับ "อุดมการณ์ทางการเมือง" ของกลุ่มต่างๆ
ก็อย่างที่ผมบอก Data และ Information นั้น ไม่สามารถจูงใจคนได้ กระทรวงพลังงานที่มีปัญหากับกลุ่มปฎิรูปพลังงานมาตลอด ก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (ถูกต้องมากที่สุดของระบบราชการที่เป็นผู้มี Authority ในการเก็บข้อมูลแล้ว) แล้วคิดว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นสามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้
แต่การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ นั้น ไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลอย่างเดียว แต่อยู่ที่ "อุดมการณ์ทางการเมือง หรือส่วนของ Idealistic เป็นสำคัญ ผมก็เลยเอาแนวความคิดทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่เคยเขียนเอาไว้นานแล้วกลับมาเสนออีกครั้ง
กระทรวงพลังงานนั้นเวลาชี้แจงมักยืนอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดแบบ Neo-Liberal โดยไม่รู้ตัว และในโลกของความเป็นจริงนั้น ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจาก "อุดมคติทางการเมือง" กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปได้ ดังนั้นก็ต้องมองให้ออกว่า คำชี้แจงของเรานั้นยืนอยู่บนพื้นฐานอุดมการณ์แบบไหน สามารถที่จะ Convince ประชาชนในขณะนั้นได้หรือไม่ ซึ่งบางทีแนวคิด Neo-Liberal ก็ไม่สามารถที่จะ Convince ประชาชนให้เห็นคล้อยตามได้ เพราะมันมีปัญหาของส่วน "ความเป็นธรรม" ในสังคม ที่ยังไม่อาจแก้ไขได้ด้วยแนวคิดทางการเมืองของ Neo-Liberal ได้ นีโอลิเบอรัลนั้น แก้ไขได้แต่ส่วนของประสิทธิภาพของระบบเท่านั้น ยังมีปัญหาเรื่องการกระจายทรัพยากร ความเป็นธรรมต่างๆ เป็นต้น
แต่แนวคิด Nationalism ของกลุ่มปฏิรูปพลังงานนั้น ในความเห็นของผมยิ่งล้าหลังยิ่งกว่าอีก เพราะไร้ทั้งประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ก่อให้เกิดแนวคิดเผด็จการแบบ Fasicm ตามมาแบบนาซีเยอรมันเป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

 
Top