0

แนวความคิดสลายสีเสื้อ ไม่ต่างอะไรกับ แนวคิดทำให้คนทั้งประเทศคิดเหมือนตัวเอง 

สีเสื้อ ไม่ใช่แค่ สี ...แต่มันคือแนวความคิด อุดมการณ์ ห้ามคนใส่สีได้ แต่ไม่มีทางห้ามคนคิด ห้ามความคิดคน เทวดายังห้ามไม่ได้

ผู้ปกครองบานเมืองวันนี้ ปากก็บอก จะนำไทยไปสู่ประชาธิปไตย แต่กดขี่บังคับ ปรับทัศนคติ คุกคามเสรีภาพ
รู้หรือไม่ว่า ประชาธิปไตยหลักใหญ่ คือ " เสรีภาพ "
การปรองดอง ..ในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้คนคิดเหมือนกัน แต่คือเคารพยอมรับฟังความตคิดเห็น ของทุกผู้ 

ดังนั้นการปรองดอง ในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่ใช่การสลายสีเสื้อ หากแต่ ต้องหาวิธีที่จะให้เสื้อุกสีอยู่ร่วมกันได้
วิธีนั้นคือ การเคารพสิทธิมนุษยชน รัฐบาลต้องทำเป็นตัวอย่าง ประชาชนทุกคนก็ด้วย ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งกันและกัน
ความหลากหลาย ทางความคิด รสนิยม อุดมการณ์ คือความงดงามของประชาธิปไตย 

แต่ ความปรองดองที่รัฐบาลนี้อ้าง มันตรงกันข้าม ...ล้สนแค่ บังคับ จำหัดสิทธิ ล้างสมอง ..ตีกรอบ .เปลี่ยนความคิด
น่าห่วงว่า รัฐธรรมนูญที่กำลังร่าง โดยอ้างปฏิรูปนั้นจะนำพาไทยไปทีใดกันแน่
ระหว่าง กรุงเปียงยาง ...กับ เทพีเสรีภาพ ทีนิวยอร์ค ...
บอกกันเสียแต่เนิน ๆ อย่าหลอกคนไทย อีกเลย

แสดงความคิดเห็น

 
Top