0

หัวหน้าคสช. ใช้ม. 44 คุ้มครองการบริหารจัดการข้าวและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิดชอบ
วันนี้ (31 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการและเก็บรักษาข้าวที่คงเหลือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งวางมาตรการการระบายข้าวออกสู่ตลาดให้เหมาะสม และการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิดชอบเพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่รัฐ
คำสั่งฉบับนี้ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. มีคำสั่งให้บุคคล คณะบุคคล คณะทำงาน คณะกรรมการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการข้าวที่อยู่ในการดูแลรักษาของรัฐตามโครงการจำนำข้าว ยังคงมีอำนาจดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ทราบตัวผู้ต้องรับผิด และเรียกให้ผู้นั้นชดใช้ความเสียหายแก่รัฐตามกฎหมาย โดยได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา หรือทางวินัย
‪#‎จำนำข้าว‬

แสดงความคิดเห็น

 
Top