Functions ของการรับน้อง
%%%%%%%%%

วิสัยมนุษย์ปุถุชนย่อมมีกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงที่ขับดันจินตนาการให้กำเริบร่านไป
ปกติเราคุมมันไว้ด้วยเหตุผลและศีลธรรมส่วนตัว รวมทั้งด้วยอำนาจกำกับจากสถาบันสังคมภายนอก มิให้ระบายปลดเปลื้องจินตนาการนั้นเอากับใครโดยพลการใจตน
การ "รับน้อง" คือโอกาสได้ต้อนรับกลุ่มคนที่ถูกสมมุติให้ด้อยอำนาจกว่า "พี่" และเป็นโอกาสให้ "พี่" ได้เล่นบทผู้มีอำนาจเหนือ "น้อง"
อำนาจเหนือของพี่ เปิดโอกาสให้พี่สามารถแสดง ละเล่นและสนองจินตนาการที่ขับดันด้วยกิเลสตัณหาของตนกับ "น้อง" ใต้อำนาจได้อย่างปลอดลดการควบคุมทั้งจากภายในภายนอกชั่วคราว ให้มันระเริงกำเริบร่านไปสุด ๆ โดยมี "น้อง" ใต้อำนาจเป็นวัตถุแห่งจินตนาการ
ไม่ว่าจินตนาการทับกล้วย, จินตนาการห้อยป้าย, จินตนาการทาหน้าแต่งตัวและพฤติกรรมแปลกประหลาดวิตถารสารพัด
"อำนาจ" สนองกิเลสตัณหาส่วนตัวแบบนี้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค มันสะท้อนระดับวุฒิภาวะของผู้มีอำนาจว่าสุกงอมพร้อมจะกำกับควบคุมตัวเองและการใช้อำนาจในมือตัวเองต่อผู้อื่นให้ไปในทางที่ชอบที่ควรหรือยัง
มองกว้างและสูงขึ้นไป แล้วลองสังเกตดูซีครับ.....

 
Top