บัน คี มุน พบนายกรัฐมนตรีไทย เผยห่วงพื้นที่ประชาธิปไตย พร้อมแสดงความยินดีได้รับเลือกเป็นผู้นำ G77
เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ เผยแพร่ผลการพบปะหารือ ระหว่างนายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมาว่า เลขาธิการสหประชาชาติได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณ และกล่าวขอบคุณไทยที่เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤตผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งได้ผลักดันอย่างแข็งขัน ให้ประเทศสมาชิกได้หารือกันถึงมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว
นายบัน คี มุนยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ประชาธิปไตยของไทยที่ลดน้อยลง และเน้นย้ำความจำเป็นในการดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและเลขาธิการสหประชาชาติ ได้หารือกันถึงแนวทางของรัฐบาลที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม ปี 2560\
 
Top