เห็นมีการถามกันอีก ว่า
เปรมรับเงินเดือนกี่บาท
คสช. มีกี่คน รับเงินเดือนกี่บาท
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ว่าการรับเงินจากทางราชการนั้น
มีระเบียบอยู่ว่า
หากเป็นเงินเดือน (ยกเว้นเงินบำนาญ)
มีกี่ตำแหน่ง ให้รับตำแหน่งเดียวที่สูงกว่า
หากเป็นเงินประจำตำแหน่ง
มีกี่ตำแหน่งก็รับไปตามตำแหน่ง
หากมีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
ก็รับทั้งสองทาง
ยกตัวอย่าง พี่เหล่ของผม
ตอนนี้ก็รับเงินอยู่ 3 ทาง
หนึ่งคือ เงินเดือนบำนาญ
สองคือ เงินเดือนนายกรัฐมนตรี
สามคือ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้า คสช.
ทีนี้ มาดูรายละเอียดกันครับ
ว่าแต่ละตัว เอ๊ย แต่ละคนนั้น รับเงินเดือนเท่าไร มากน้อยแค่ไหน
เปรม ติณสูลานนท์
- เงินเดือนบำนาญเกษียณอายุราชการ เดือนละเท่าไรไม่รู้
- เงินประจำตำแหน่งประธานองคมนตรี เดือนละ 121,990 บาท
- เงินประจำตำแหน่งรัฐบุรุษ เดือนละ 121,990 บาท
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ตอนแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2557
มีการออกกฎหมายเงินประจำตำแหน่ง คสช. ดังนี้
หัวหน้า คสช. รับเดือนละ 125,590 บาท
สมาชิก คสช. รับเดือนละ 119,920 บาท
เห็นว่าน้อยไปหน่อย ตอนหลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
มีการออกกฎหมายเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง คสช. ดังนี้
หัวหน้า คสช. รับเดือนละ 175,590 บาท (เพิ่ม 50,000 บาท)
สมาชิก คสช. รับเดือนละ 174,420 บาท (เพิ่ม 45,500 บาท)
คสช. รับเงินเดือนกันดังนี้ (ขอยกตัวอย่างสัก 3 คน)
1. ประยุทธ จันทร์โอชา
- เงินเดือนบำนาญเกษียณอายุราชการ เดือนละเท่าไรไม่รู้
- เงินเดือนนายกรัฐมนตรี เดือนละ 125,590 บาท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้า คสช. เดือนละ 175,590 บาท
2. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
- เงินเดือนบำนาญเกษียณอายุราชการ เดือนละเท่าไรไม่รู้
- เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี เดือนละ 115,740 บาท
(ส่วนเงินเดือน รมว.กลาโหม ไม่ได้รับ เงินเดือนต้องรับทางเดียว)
- เงินประจำตำแหน่งรองหัวหน้า คสช. เดือนละ 174,420 บาท
3. อุดมเดช สีตบุตร
- เงินเดือน ผบ.ทบ. เดือนละเท่าไรไม่รู้ คงราว ๆ แสนสอง
- เงินประจำตำแหน่งเลขาธิการ คสช. เดือนละ 174,420 บาท
- เงินเดือน รมช.กลาโหม ไม่ได้รับ เพราะรับเงินเดือน ผบ.ทบ.
(รอจนกว่าเกษียณ 30 ก.ย. นี้
ก็จะได้รับบำนาญ และรับเงินเดือน รมช.กลาโหมอีกทาง)
คสช. มีทั้งหมด 16 คน มีใครบ้าง
ใครเกษียณแล้ว ใครยังไม่เกษียณ
ใครมีตำแหน่งใดบ้าง รับเงินทางใดบ้าง
ดังนี้ครับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางคนเกษียณแล้ว บางคนยังไม่เกษียณ
บางคนเป็น รมต. ด้วย บางคนไม่ได้เป็น
ก็รับกันไป เดือนละมากน้อยก็แล้วแต่ตำแหน่ง
อย่างสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ตอนแรกมีแค่เงินเดือนสมาชิก คสช.
แต่ตอนนี้ มีเงินเดือนรองนายกรัฐมนตรีอีกทาง
โปรดสังเกต เงินเดือน คสช.
มากว่าเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รัฐประหารแล้ว ยึดประเทศแล้ว
ก็ตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง เดือนละไม่มาก แค่แสนเจ็ดนิด ๆ
อย่างว่า พวกท่านเป็นคนดี เสียสละ
นอกจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งแล้ว
ก็มีบ้านหลวง คนใช้หลวง รถหลวง น้ำมันหลวง
ไฟฟ้าหลวง น้ำประปาหลวง ให้ใช้ฟรี
อย่าว่าอะไรพวกท่านนักหนาเลยครับ
แต่เช็ดแม่ม
ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อย มันบอกว่าแพง
ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ปล. อย่าว่าน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนนะครับ
เพราะนี่คือภาคราชการ ไม่ใช่เอกชนที่แสวงหากำไร
ภาคราชการที่รับทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
เดือนละสองสามแสนนี่ เกินตัวจริง ๆ ครับ

 
Top