สุนทรพจน์ประธานาธิบดีโอบามาต่อมี่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติพูดทุกเรื่่อง ตั้งแต่ซีเรียถึงทะเลจีนใต้
แต่ย่อหน้าหนึ่งชอบมากที่พูดถึงระบอบอำนาจนิยมที่ว่า
"ประวัติศาสตร์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า โลกทุกวันนี้ พวกเผด็จการกำลังไร้เสถียรภาพ ผู้แข็งแกร่ง (strongmen) แห่งปฐพีของวันนี้จะจุดประกายให้กับการลุกฮือขึ้นปฏิวัติในวันหน้า คุณอาจจะกักขังฝ่ายตรงข้ามคุณได้ แต่จำคุกความคิดพวกเขาไม่ได้ คุณอาจจะลองควบคุมข่าวสารข้อมูลดูก็ได้ แต่คุณเปลี่ยนเรื่องโกหกให้เป็นสัจธรรมไม่ได้หรอก
The history of the last two decades proved that in today’s world , dictators are unstable. The strongmen of today become the spark of revolution tomorrow. You can jail your opponents, but you cannot imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie into truth
สุนทรพจน์นี้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีสหประชาชาติทั้ง 193 ชาติในจำนวนนั้นเป็นผู้นำระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเสีย 150 กว่า รวมทั้งเผด็จการประยุทธ์ จันทร์โอชา

 
Top