สหภาพแรงงานเริ่มเจรจากับผู้บริหารสหวิริยาสตีลอินดัสทรีแล้ว หลังเลิกจ้าง 1,700 ตำแหน่ง ที่โรงงานในอังกฤษ
ตัวแทนจากสหภาพแรงงานของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรี เริ่มการเจรจากับผู้บริหารแล้ว หลังบริษัทประกาศเลิกจ้างงาน 1,700 ตำแหน่ง และระงับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่โรงงานเมืองเรดคาร์ของอังกฤษเป็นเวลา 5 ปี
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ประกาศดังข้างต้น โดยอ้างเหตุผลว่าภาวะซบเซาทางการค้า และราคาเหล็กที่ตกต่ำในตลาดโลก ทำให้จำต้องตัดลดตำแหน่งงาน และยุติการผลิตลงชั่วคราวจนกว่าราคาเหล็กจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติ
ส่วนการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานและผู้บริหารกิจการนั้น จะมุ่งถกรายละเอียดในกระบวนการเลิกจ้างและยุติการผลิตชั่วคราว ซึ่งจะยังมีคนงานราว 450 คนทำงานด้านบำรุงรักษาอยู่ต่อไป เพื่อรักษาระบบเตาหลอมและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้ทันทีหากมีการกลับมาเดินเครื่องผลิตใหม่
ด้านสหภาพแรงงานได้เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกู้กิจการ โดยอ้างว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลกระทบจากการยุติการผลิตครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการสูญเสียตำแหน่งงานมากถึง 9,000 ตำแหน่งในที่สุด หากนับรวมกิจการรายย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายรายแสดงความเห็นว่า ไม่ควรต้องนำเงินภาษีของประชาชนมาแบกรับกิจการที่ขาดทุนต่อเนื่องมาถึง 3 ปี

 
Top