ประชาชนในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกได้เห็นปรากฏการณ์จันทรุปาราคาเต็มดวงในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีไปแล้ว บีบีซีไทย นำภาพบางส่วนมาให้ชมกันครับ
ส่วนที่เมืองไทย แม้จะไม่สามารถสังเกตเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ได้ ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่าเนื่องจากตรงกับเวลากลางวัน ดวงจันทร์ยังอยู่ใต้ขอบฟ้า แต่คนในเมืองไทยยังมีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ “ซูเปอร์มูน”ได้นะครับ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกด้วยว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก นับเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นเพียง 5 ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ.2453, 2471, 2489, 2507, 2525 และครั้งที่ 6 ก็ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ส่วนครั้งต่อไปจะเกิดในปีพ.ศ.2576 ครับ ‪#‎Supermoon‬

 
Top