คกก.สรรหาเลือกเลขาฯ ศาล รธน. เบียด “จิระ” นั่ง ตลก.คนใหม่
ระบอบลวงโลกตลกขบขัน รัฐประหารยังมีศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ ทั้งที่ฉีกรัฐธรรมนูญ และไม่มีอำนาจใดเป็นอิสระ
การสรรหาตาม รธน.2550 มาตรา 206 มีกรรมการสรรหา 5 คนคือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรอิสระเลือกกันเอง 1 คน ประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้าน โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ซึ่งก็คือ 4 คะแนนนั่นละ)
พอรัฐประหารไม่มีประธานรัฐสภา ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน ก็ให้ประธาน สนช.มาแทน กรรมการสรรหาที่มาจากเลือกตั้ง 2 คนก็กลายเป็นมาจากรัฐประหาร 1 คน ขณะที่ประธานศาลปกครองสูงสุด ถูกพักงานและเพิ่งถูกปลด กรรมการสรรหาก็เลยเหลือแค่ 3 คน
แล้วดูนะ 2 ครั้งที่ผ่านมา ทั้งครั้งนี้และตอนเลือกนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ก็ได้คะแนนจากกรรมการสรรหาแค่ 2 คนจาก 3 คน ทั้งที่ถ้ามีกรรมการสรรหา 5 คน จะต้องได้ถึง 4 คะแนน (ถ้าจะล็อบบี้ ก็ง่ายกว่ากันเยอะเลย)
ถ้าผ่าน สนช.ก็สบายใจเฉิบไป 9 ปี

 
Top