หลากชีวิตใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือ
ใครจะคิดว่าช่วงกลางคืนอันเงียบสงัดและหนาวเหน็บในฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือ จะมีสิ่งมีชีวิตใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลเคลื่อนไหวกันอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยทีมนักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ที่เฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใต้น้ำในบริเวณดังกล่าว สามารถบันทึกภาพซากปลาค็อดแอตแลนติกที่กำลังตกเป็นอาหารอันโอชะของฝูงสัตว์เล็กหลายประเภท โดยสัตว์เหล่านั้น ใช้เวลา 3 วัน 21 ชั่วโมง กับอีก 28 นาทีในการรุมแทะกินซากปลาค็อดจนเหลือแต่หนังหุ้มก้าง
ภาพวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบเหลื่อมเวลา หรือ ไทม์ แลปส์นี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ในสภาพอากาศที่มืดมิดหนาวเหน็บ สิ่งมีชีวิตหลายประเภทใต้แผ่นน้ำแข็งแถบทะเลขั้วโลกเหนือยังคงมีชีวิตชีวา หลายชนิดออกหาอาหาร เติบโต และสืบพันธุ์ได้ตามปกติ ซึ่งตรงข้ามกับที่เคยคาดหมายกันไว้ ในบางพื้นที่พบกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตมากเกือบเทียบเท่ากับในช่วงฤดูร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รายงานการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology
ภาพโดย Piort Balazy, Institute of Oceanology
วิดีโอคลิปนี้ ไม่มีเสียงบรรยาย


หลากชีวิตใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือใครจะคิดว่าช่วงกลางคืนอันเงียบสงัดและหนาวเหน็บในฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือ จะมีสิ่งมีชีวิตใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลเคลื่อนไหวกันอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยทีมนักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์ที่เฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใต้น้ำในบริเวณดังกล่าว สามารถบันทึกภาพซากปลาค็อดแอตแลนติกที่กำลังตกเป็นอาหารอันโอชะของฝูงสัตว์เล็กหลายประเภท โดยสัตว์เหล่านั้น ใช้เวลา 3 วัน 21 ชั่วโมง กับอีก 28 นาทีในการรุมแทะกินซากปลาค็อดจนเหลือแต่หนังหุ้มก้างภาพวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบเหลื่อมเวลา หรือ ไทม์ แลปส์นี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ในสภาพอากาศที่มืดมิดหนาวเหน็บ สิ่งมีชีวิตหลายประเภทใต้แผ่นน้ำแข็งแถบทะเลขั้วโลกเหนือยังคงมีชีวิตชีวา หลายชนิดออกหาอาหาร เติบโต และสืบพันธุ์ได้ตามปกติ ซึ่งตรงข้ามกับที่เคยคาดหมายกันไว้ ในบางพื้นที่พบกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตมากเกือบเทียบเท่ากับในช่วงฤดูร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รายงานการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biologyภาพโดย Piort Balazy, Institute of Oceanologyวิดีโอคลิปนี้ ไม่มีเสียงบรรยาย
Posted by บีบีซีไทย - BBC Thai on Monday, September 28, 2015
 
Top