ขอแลกเปลี่ยนเบาๆ นะครับ
1. ประชาชนไม่ได้เลือกให้คุณมาพายนะครับ คือคุณขึ้นเรือมาเองด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม แล้วก็พายไปในทิศทางที่คุณต้องการ ประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือ นั่งเรืออยู่ด้วย เขาไม่ยอมรับคุณ เขาจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะตั้งคำถาม วิจารณ์ กระทั่งไล่คุณลงจากเรือ คุณไม่มีสิทธิมาพายเรือตั้งแต่แรก จึงไม่มีสิทธิทวงบุญคุณ หรือด่าใครว่าไม่พาย
2. การอ้างเรื่องรักชาติ เห็นแก่ชาติ ทำเพื่อชาติ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเป็นเจ้าของชาติเสมอภาคกัน และการแสดงออกถึงความรักชาติ เห็นแก่ชาติ ทำเพื่อชาติต้องแสดงออกตาม "วิถีทางที่ชอบธรรม" เท่านั้น เช่นการที่ใครจะมา "พายเรือเพื่อชาติ" ต้องมาด้วยวิถีทางที่ชอบธรรมตามตามระบบประชาธิปไตยเท่านั้น ประชาชนทั้งประเทศถึงจะยอมรับคุณ
3. ที่บอกว่าคำวิจารณ์ต่างๆ ทำลายความน่าเชื่อถือ บรรยากาศการพัฒนาชาติ แหมประชาชนเขาก็วิจารณ์กันมาทุกรัฐบาลนั่นแหละครับ แต่คำวิจารณ์ของประชาชนไม่เคยทำให้ภาพพจน์ประเทศเสียหาย การทำรัฐประหารต่างหากที่ทำให้นานาประเทศเขาไม่ยอมรับ ไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่จะประกาศลดระดับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ เพราะประชาชนในประเทศนั้นๆวิจารณ์รัฐบาลของตัวเอง

 
Top