โอบามาสั่งเปลี่ยนชื่อยอดเขาแมคคินลีย์กลับไปเป็นชื่อเดิม
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯสั่งเปลี่ยนชื่อยอดเขาแมคคินลีย์ ในรัฐอะแลสกา ซึ่งมีความสูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยให้กลับไปใช้ชื่อเดิมที่ชนพื้นเมืองในท้องถิ่นเรียกว่า “เดนาลี” ซึ่งมีความหมายว่า “สูง หรือ ยิ่งใหญ่”
ยอดเขาที่มีความสูง 6,168 เมตรแห่งนี้ ถูกเรียกว่า แมคคินลีย์ ตามนักสำรวจทองคำที่ได้ทราบข่าวว่า นายวิลเลียม แมคคินลีย์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 25 ของสหรัฐฯ เมื่อปี 2439
ประธานาธิบดีโอบามา ประกาศเรื่องนี้ก่อนหน้าการเดินทางเยือนรัฐอะแลสกา เป็นเวลา 3 วัน เพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแถลงการณ์ที่ออกมานั้น ระบุว่า การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ และแสดงการยอมรับวัฒนธรรมประเพณีของบรรดาชนพื้นเมืองรวมทั้งประชาชนในอะแลสกา อีกทั้งยังระบุด้วยว่า ตัวของนายแมคคินลีย์เองนั้นยังไม่เคยเหยียบย่างไปอะแลสกาเลย
ทั้งนี้ รัฐอะแลสกา ได้พยายามเปลี่ยนชื่อยอดเขาแห่งนี้มานานหลายสิบปี แต่ถูกคัดค้านโดยรัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของนายแมคคินลีย์
 
Top