อินเดียให้ระงับคำสั่งศาลชั่วคราว กรณีห้ามการอดอาหารจนตายตามความเชื่อในศาสนาเชน

ศาลฎีกาของอินเดียสั่งระงับคำพิพากษาของศาลสูงรัฐราชาสถานก่อนหน้านี้ ที่ห้ามผู้นับถือศาสนาเชนดำเนินตามแนวปฏิบัติตนทางศาสนาที่เรียกว่า "สันธารา" หรือการอดอาหารจนตาย โดยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายรูปแบบหนึ่งที่ผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญาได้

ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งดังกล่าว หลังจากที่ผู้นับถือศาสนาเชนจำนวนมากออกมาประท้วงคำพิพากษาของศาลสูงรัฐราชาสถาน โดยระบุว่า การปฏิบัติตนแบบ "สันธารา" นั้นไม่ใช่การฆ่าตัวตายซึ่งศาสนาเชนถือว่าเป็นบาป แต่คือการที่ผู้ใกล้เผชิญความตายสมัครใจงดน้ำและอาหารเอง เพื่ออุทิศตนบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงการทำบาปกรรมเพิ่มจนกว่าจะสิ้นชีวิต

ทั้งนี้ ศาลฎีกาของอินเดียรับจะพิจารณากรณีนี้ใหม่อีกครั้ง โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเห็นว่า น่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะหาข้อสรุปทางกฏหมายในเรื่องนี้ได้

 
Top